Representantforslag om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur

Dokument 8:151 S (2018-2019), Innst. 113 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 10.12.2019 Innst. 113 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Representantforslag 151 S (2018-2019) om å ta bedre vare på naturmangfold og viktig norsk natur, jf. Innst. 113 S (2019-2020). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 17.12.2019