Representantforslag om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten

Dokument 8:152 S (2018-2019), Innst. 39 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Trygve Slagsvold Vedum Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 12.11.2019 Innst. 39 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 12.11.2019

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 26.11.2019