Representantforslag om å innføre politisk streikerett for skoleelever

Dokument 8:153 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Une Bastholm Saka er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (MDG)

Saksgang