Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Innberetning 4 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla

      Vedlagt protokollen.