Representantforslag om et rettferdig boligmarked

Dokument 8:154 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen Saka er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling forelegges for finanskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang