Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m.

Prop. 117 S (2018-2019), Innst. 415 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Landbruks- og matdepartementet Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 14.06.2019 Innst. 415 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2019/2020) m.m. Stortinget har enstemmig sluttet seg til forslaget fra regjeringen. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.06.2019

   Behandla i Stortinget: 19.06.2019