Representantforslag om ekstern gransking av Mattilsynet

Dokument 8:157 S (2018-2019), Innst. 413 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Pollestad Saka er behandla i næringskomiteen Tilråding levert 14.06.2019 Innst. 413 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet Landbruks- og matministerens redegjørelse 7. juni 2019 om Mattilsynets tilsynsvirksomhet og et representantforslag fra Geir Pollestad om ekstern gransking av Mattilsynet. Stortinget vedtok å be regjeringen iverksette en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innenfor både grønn og blå sektor.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.06.2019

   Behandla i Stortinget: 19.06.2019