Representantforslag om å utrede to sykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland

Dokument 8:159 S (2018-2019), Innst. 40 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kjersti Toppe, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 12.11.2019 Innst. 40 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag, fremmet av medlemmer fra Senterpartiet, om å utrede to lokalsykehus med fullverdige akuttfunksjoner på Helgeland, og inntil to distriktsmedisinske sentre. Regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti stemte mot forslaget, som dermed ikke ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.11.2019

   Debattert i Stortinget 26.11.2019
   Votert i Stortinget 27.11.2019