Endringer i stortingsgodtgjørelsesloven

Innst. 394 L (2018-2019), Lovvedtak 96 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla lovsaka første gong. Ventar på andre gongs behandling.

Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 394 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla første gang i Stortinget: 14.06.2019