Endringer i stortingsgodtgjørelsesloven

Innst. 394 L (2018-2019), Lovvedtak 96 (2018-2019)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Lova gjeld frå det tidspunktet som blir bestemt i lova, eller som regjeringa bestemmer.

Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 394 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i stortingsgodtgjørelsesloven. Endringene er til dels innstramminger i regelverket etter at presidentskapet i januar 2019 igangsatte et arbeid for å gjennomgå stortingsrepresentantenes tjenester og finansielle ordninger. Videre er det foretatt boen noen mindre justeringer og tekniske endringer i stortingsgodtgjørelsesloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla andre gang i Stortinget 17.06.2019