Endringer i Stortingets forretningsorden (legge til rette for faste voteringstidspunkter)

Innst. 392 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 06.06.2019 Innst. 392 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet en innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden som legger til rette for å innføre faste voteringstidspunkter. Det vil som hovedregel voteres på tirsdager kl.15.00 og torsdager kl.14.00. I ukene før jul og før sommeren vil det voteres hver dag. I enktelte tilfeller vil det være behov for unntak som gjør det nødvendig å votere på andre tidspunkter. Endringene iverkstettes fra 1. oktober 2019 og ordningen skal evalueres etter å ha virket i én sesjon. Endringene ble vedtatt mot stemmene til FrP og Sp. I forslaget til endringer i § 51 fjerde ledd om clôture stemte i tillegg SV, KrF og Rødt i mot. Rødt stemte også i mot forslaget om endring av § 41 andre punktum om utsettelse av saker og § 45 om redegjørelser.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.06.2019

   Behandla i Stortinget: 20.06.2019