Lokalisering av driftsorganisasjon og forsyningsbase for Sleipner Øst.

St.meld. nr. 44, innst. S. nr. 228 for 1986-87

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saka er behandla i energi- og industrikomiteen Tilråding levert 02.06.1987 Innst. S. nr. 228 (1986-87)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.1987

   Behandla i Stortinget: 04.06.1987