Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Innst. 425 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 13.06.2019 Innst. 425 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har valgt Astrid Aas-Hansen, Magnhild Meltveit Kleppa, Camilla Bakken Øvald og Erling Johannes Husabø som nye medlemmer av EOS-utvalget for tidsrommet 1. juli 2019 til 30. juni 2024. Som leder av EOS-utvalget for tidsrommet 1. juli 2019 til 30. juni 2021 ble valgt Svein Grønnern. Astrid Aas-Hansen ble valgt som nestleder for tidsrommet 1. juli 2019 til 30. juni 2024.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 13.06.2019

   Behandla i Stortinget: 20.06.2019