Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

Dokument 8:168 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein, Sheida Sangtarash Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang