Representantforslag om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte

Dokument 8:168 S (2018-2019), Innst. 86 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein, Sheida Sangtarash Saka er behandla i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 03.12.2019 Innst. 86 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Det var ikke flertall for forslaget om å styrke krisesentertilbudet for voldsutsatte. Komiten viste i innstillingen bl.a. til at regjeringen allerede har varslet at ordningen med overføring av ansvaret for krisesentrene til kommunene skal evalueres, og det skal også vurderes tiltak for å sikre et godt krisesentertibud.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 03.12.2019

   Debattert i Stortinget 04.02.2020
   Votert i Stortinget 04.02.2020