Representantforslag om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner

Dokument 8:167 S (2018-2019), Innst. 158 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Sheida Sangtarash, Solfrid Lerbrekk, Solveig Skaugvoll Foss Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 11.02.2020 Innst. 158 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fremmet av stortingsrepresentanter fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner. Forslagene fikk ikke flertall, og ble dermed ikke vedtatt. I innstillingen ber imidlertid en enstemmig helse- og omsorgskomite regjeringen vurdere å inngå en avtale om fornyet vurdering av rett til kjønnsbekreftende høyspesialisert behandling i utlandet, fortrnnsvis i Norden. Komiteen viser også til at høyspesialisert genital kirurgi bør vurderes å gjøres i samarbeid med andre nordiske land for å sikre et godt kompetansemiljø og god kvalitet på tilbudet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.02.2020

   Debattert i Stortinget 25.02.2020
   Votert i Stortinget 25.02.2020