Endringer i Stortingets forretningsorden - behandling av gradert informasjon mv.

Innst. 426 S (2018-2019)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 17.06.2019 Innst. 426 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt nye bestemmelser i Stortingets forretningsorden om behandling av informasjon gradert etter beskyttelsesinstruksen og sikkerhetsloven. I tillegg er det fastsatt et nytt reglement for avgradering av dokumenter i Stortinget. Dette erstatter et tidligere reglement av 20. juni 1996.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.06.2019

   Behandla i Stortinget: 20.06.2019