Representantforslag om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (MGD) Tilråding levert 24.03.2020 Innst. 206 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne om å innføre obligatorisk ID-merking av hund og katt. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 24.03.2020

   Debattert i Stortinget 22.04.2020
   Votert i Stortinget 22.04.2020