Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

Dokument 8:176 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Une Bastholm Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling forelegges for finanskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang