Representantforslag om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene

Dokument 8:176 S (2018-2019), Innst. 91 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for finanskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse Tilråding levert 05.12.2019 Innst. 91 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 05.12.2019

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 06.02.2020