Representantforslag om regulering av hundeoppdrett

Dokument 8:177 S (2018-2019), Innst. 157 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 11.02.2020 Innst. 157 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 11.02.2020