Representantforslag om regulering av hundeoppdrett

Dokument 8:177 S (2018-2019), Innst. 157 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Une Bastholm Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (MDG) Tilråding levert 11.02.2020 Innst. 157 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett (Innst. 157 S (2019-2020)). Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget. Ulike mindretallsforslag i saken ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.02.2020

   Debattert i Stortinget 27.02.2020
   Votert i Stortinget 27.02.2020