Representantforslag om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Heidi Greni, Kjersti Toppe, Marit Arnstad Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 11.02.2020 Innst. 156 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om tiltak for å sikre pasienter trygg utskrivning og verdig transport fra sykehus. Bakgrunnen for saken er oppslag i media om transport og forflytning av eldre pasienter på nattestid. Regjeringspartiene og Fremskrittspartiet stemte mot forslagene, som dermed ikke ble vedtatt. I innstilling fra helse- og omsorgskomiteen er det enighet om at hjemtransport av pasienter på nattestid bryter med viktige verdier og prinsipper for helse- og omsorgstjenesten og pasientbehandling.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.02.2020

   Debattert i Stortinget 25.02.2020
   Votert i Stortinget 27.02.2020