Representantforslag om skolestruktur og profittforbud til elevenes og studentenes beste

Dokument 8:178 S (2018-2019)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Audun Lysbakken, Mona Fagerås Saka er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang