Opplysningsvesenets fond

Meld. St. 29 (2018-2019)

Status: Meldinga er til behandling i komiteen.

Melding frå Barne- og familiedepartementet Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang