Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019

Prop. 138 S (2018-2019), Innst. 26 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 22.10.2019 Innst. 26 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har sluttet seg til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 22.10.2019

   Debattert i Stortinget 07.11.2019
   Votert i Stortinget 07.11.2019