Representantforslag om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold

Dokument 8:1 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Geir Pollestad, Heidi Greni, Nils T. Bjørke Saka er til behandling i næringskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang