Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2020

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 5 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 06.12.2019 Innst. 5 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra finanskomiteen vedrørende statsbudsjettet for 2020. Stortinget har uten endringer vedtatt innstillingen knyttet til finansadministrasjon, låneopptak, Statens pensjonsfond utland, tilfeldige utgifter og inntekter, utbytte og Stortingets virksomhetsbudsjett.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 06.12.2019

   Debattert i Stortinget 13.12.2019
   Votert i Stortinget 13.12.2019