Kvalitet og pasientsikkerhet 2018

Meld. St. 9 (2019-2020), Innst. 189 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Helse- og omsorgsdepartementet Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Tilråding levert 10.03.2020 Innst. 189 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet for 2018. Dette er en årlig melding. De merknadene i komiteens innstilling som er enstemmige eller har flertall, vil være førende for Helse- og omsorgsdepartementets videre arbeid på kvalitets- og pasientsikkerhetsområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.03.2020

   Debattert i Stortinget 17.04.2020
   Votert i Stortinget 17.04.2020