Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Innst. 20 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 17.10.2019 Innst. 20 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har valgt Hanne Harlem til Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. februar 2020 til 31. desember 2021. Kontorsjef Bjørn Dæhlin ble konstituert for Stortingets ombudsmann for forvaltningen for tidsrommet 1. til 31. januar 2020.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.10.2019

   Debattert i Stortinget 22.10.2019
   Votert i Stortinget 22.10.2019