Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene

Dokument 3:3 (2019-2020)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument frå Riksrevisjonen Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang