Representantforslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet

Dokument 8:6 S (2019-2020), Innst. 104 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Jenny Klinge, Siv Mossleth, Åslaug Sem-Jacobsen Saka er behandla i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 07.01.2020 Innst. 104 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag om konsekvensutredning av utfasing av kobbernettet. Forslagsstillerne foreslå at regjeringen skal pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet inntil en konsekvensvurdering er gjennomført, og inntil et fullgodt alternativ til kobbernettet er på plass. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.01.2020

   Debattert i Stortinget 14.01.2020
   Votert i Stortinget 14.01.2020