Valg av medlemmer og stedfortredere til Riksrettsutvalget

Innst. 33 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Tilråding levert 07.11.2019 Innst. 33 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 07.11.2019

   Debattert i Stortinget 12.11.2019
   Votert i Stortinget 12.11.2019