Representantforslag om å igangsette arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen

Dokument 8:14 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Per-Willy Amundsen, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang