Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Justis- og beredskapsdepartementet Saka er behandla i utenriks- og forsvarskomiteen Tilråding levert 11.12.2019 Innst. 117 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet, kap. 480 Svalbard, post 50 tilskudd. Bevilgningen ble redusert med 59,45 mill. koroner. Dette blant annet som følge av at skredsikringstiltak i Longyearbyen er forsinket og utgiftene forskyves med et år. Tilrådingen til vedtak ble fremmet av en samlet komite.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.12.2019

   Debattert i Stortinget 17.12.2019
   Votert i Stortinget 19.12.2019