Representantforslag om bærekraftig turistfiske

Dokument 8:21 S (2019-2020), Innst. 279 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 14.05.2020 Innst. 279 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nævra og Lars Haltbrekken om bærekraftig turistfiske. Formålet med forslaget var å styrke sikkerheten og ressurskontrollen innenfor turistfisket og sørge for at turistfisket i større grad bidrar til lokal verdiskaping. Forslaget oppnådde ikke flertall i Stortinget. Ulike mindretallsforslag ble også nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 14.05.2020

   Debattert i Stortinget 19.05.2020
   Votert i Stortinget 19.05.2020