Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger

Dokument 7:2 (2019-2020), Innst. 184 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Dokument frå Utvalg og kommisjonar Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 10.03.2020 Innst. 184 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om særskilt melding fra EOS-utvalget om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger. EOS-utvalget rettet i meldingen skarp kritikk mot Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for tjenestens innhenting av en stor mengde opplysninger om norske statsborgeres flyreiser. Et forslag om sterk kritikk mot regjeringen, et såkat "daddelforslag", som var foreslått av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fikk støtte fra Miljøpartiet de Grønne og Rødt og ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 10.03.2020

   Debattert i Stortinget 22.04.2020
   Votert i Stortinget 22.04.2020