Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om PSTs ulovlige innhenting og lagring av flypassasjeropplysninger

Dokument 7:2 (2019-2020)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument frå Utvalg og kommisjonar Saka er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang