Representantforslag om lukket fritids- og undervisningsopplegg med overnatting i trossamfunn

Dokument 8:25 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen Saka er til behandling i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling forelegges for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang