Representantforslag om å avvise bygging av utenlandskabler som vil bidra til høyere strømpris, og å fjerne NorthConnect fra EUs PCI-liste

Dokument 8:34 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang