Representantforslag om å forvalte bjørnebestanden ut fra riktig antall bjørn

Dokument 8:37 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Emilie Enger Mehl, Kari Anne Bøkestad Andreassen, Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch Saka er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang