Representantforslag om styrking av norsk anleggsbransje

Dokument 8:38 S (2019-2020)

Merknad

Frist for innsending av innspill er 26. mars kl. 15.00. Sendes transport-kommunikasjon@stortinget.no

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik, Siv Mossleth Saka er til behandling i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang