Representantforslag om styrkede abortrettigheter

Dokument 8:45 S (2019-2020), Innst. 374 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 09.06.2020 Innst. 374 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti om styrkede abortrettigheter. Det er enstemmig vedtatt å be regjeringen sikre at kvinner som skal gjennomføre et planlagt svangerskapsavbrudd får tilbud om å gjennomføre dette på sykehuset, dersom kvinnen selv ønsker det. Det er også enstemmig vedtatt å be regjeringen sikre at alle som gjennomgår en spontanabort, får tilbud om oppfølging fra helsepersonell. Øvrige forslag ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2020

   Debattert i Stortinget 16.06.2020
   Votert i Stortinget 16.06.2020