Representantforslag om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom

Dokument 8:51 S (2019-2020), Innst. 281 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Hege Haukeland Liadal, Ingvild Kjerkol, Jonas Gahr Støre, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 12.05.2020 Innst. 281 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Arbeiderpartiet om en opptrappingsplan for bemanning i eldreomsorgen og tiltak for å forebygge demenssykdom. Noen av forslagene fikk støtte fra øvrige opposisjonspartier, men det ble ikke flertall for noen av forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.05.2020

   Debattert i Stortinget 26.05.2020
   Votert i Stortinget 28.05.2020