Representantforslag om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne

Dokument 8:60 S (2019-2020), Innst. 241 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bjørnar Moxnes Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (R)
utkast til innstilling forelegges for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis
Tilråding levert 21.04.2020 Innst. 241 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra representanten Bjørnar Moxnes om offentliggjøring av ugradert informasjon fra Riksrevisjonens undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne, jf. Dokument 3:11 (2018–2019). Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget., Stortinget vedtok imidlertid enstemmig følgende to forslag fra Bjørnar Moxnes på vegne av Rødt: "Stortinget ber presidentskapet om å endre mandatet for utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget) slik at utvalget vurderer og kommer med forslag som muliggjør offentlig innsyn og debatt rundt Riksrevisjonens undersøkelser." "Stortinget ber presidentskapet om å endre mandatet for utvalget som utreder Stortingets kontrollfunksjoner (Harberg-utvalget), slik at utvalget vurderer og kommer med forslag til prosedyrer for å sikre Stortingets medvirkning og kontroll med norsk utenriks- og forsvarspolitikk."

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.04.2020

   Debattert i Stortinget 12.05.2020
   Votert i Stortinget 12.05.2020