Representantforslag om at de selvforvaltende universitetene og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og eiendommer

Dokument 8:66 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Heidi Greni, Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Marit Arnstad, Sigbjørn Gjelsvik Saka er til behandling i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang