Representantforslag om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i

Dokument 8:70 S (2019-2020), Innst. 76 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide Saka er behandla i justiskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 17.11.2020 Innst. 76 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har drøftet et forslag fra stortingsrepresentanter fra SV om å sikre barn som har vært utsatt for svikt av det offentlige, lik tilgang på erstatninger uavhengig av hvilken kommune de bor i. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 17.11.2020

   Debattert i Stortinget 26.11.2020
   Votert i Stortinget 26.11.2020