Representantforslag om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta

Dokument 8:73 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saka er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang