Representantforslag om å leggje til rette for auka grunnbemanning og lågare vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgstenesta

Dokument 8:73 S (2019-2020), Innst. 267 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Bengt Fasteraune, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 12.05.2020 Innst. 267 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å legge til rette for økt grunnbemanning og lavere vikarbruk i den kommunale helse- og omsorgssektoren. Forslaget fikk støtte fra noen av opposisjonspartier, men fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.05.2020

   Debattert i Stortinget 26.05.2020
   Votert i Stortinget 28.05.2020