Utenriksministerens utenrikspolitiske redegjørelse

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Saksgang

  1. Status