Representantforslag om å styrke og utvide ordningen med gratis rettshjelp til ofre for trygdeskandalen

Dokument 8:81 S (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Forslag frå Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Petter Eide, Solfrid Lerbrekk Saka er til behandling i justiskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang