Representantforslag om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026

Dokument 8:84 S (2019-2020), Innst. 331 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si tilråding. Ventar på behandling i Stortinget.

Forslag frå Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (Sp) Tilråding levert 28.05.2020 Innst. 331 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 28.05.2020

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 04.06.2020