Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse

Dokument 4:1 (2019-2020), Innst. 325 S (2019-2020)

Status: Komiteen har behandla saka ferdig og har komme med si innstilling. Ventar på behandling i Stortinget.

Dokument frå Ombudsmenn Saka er behandla i kontroll- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 26.05.2020 Innst. 325 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og tilråding

      Tilråding levert 26.05.2020

      Førebels dato for behandling i Stortinget: 11.06.2020