Meddelelse om forskrifter fastsatt i medhold av smittevernloven S 7-12, jf. beredskapsloven § 3

Kvar er saka no?

Status: Stortinget har referert saka i møtet (referatsak).

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saka er ferdigbehandla