Årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer

Meld. St. 21 (2019-2020), Innst. 291 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Arbeids- og sosialdepartementet Saka er behandla i arbeids- og sosialkomiteen Tilråding levert 19.05.2020 Innst. 291 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har handsama årsmelding 2019 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer. Meldinga vart lagt ved møteboka.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 19.05.2020

   Debattert i Stortinget 26.05.2020
   Votert i Stortinget 28.05.2020