Representantforslag om fjerning av innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten under koronapandemien

Dokument 8:94 S (2019-2020), Innst. 367 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Arne Nævra, Karin Andersen, Nicholas Wilkinson, Petter Eide, Torgeir Knag Fylkesnes Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Tilråding levert 09.06.2020 Innst. 367 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et representantsforslag fra Sosialistisk Venstreparti om fjerning av innsatsstyrt finansiering (ISF) av spesialisthelsetjenesten. Forslaget er ment å gjelde for 2020, og er begrunnet med at utbruddet av koronaviruset har hatt konsekvenser for driften av sykehusene og ført til utsettelse av planlagte behandlinger. Forslaget fikk ikke flertall, blant annet under henvisning til at det er gitt ekstrabevilgninger til helseforetakene.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.06.2020

   Debattert i Stortinget 16.06.2020
   Votert i Stortinget 17.06.2020